Tuesday, December 02, 2014

Cara membuat dan mengekstrak file tar, tar.gz, tar.bz2


Berikut ini kumpulan perintah untuk membuat dan mengekstrak file tar, tar.gz dan tar.bz2 melalui command line di linux.

Membuat file tar

tar -cvf [archive_name.tar] [nama_directory]

Contoh :
tar -cvf myfolder.tar ~/Documents/
tar -cvf picture.tar ~/Pictures/


Mengekstrak file tar

tar -xvf [archive_name.tar]

Contoh :
tar -xvf myfolder.tar
tar -xvf picture.tar

Ekstrak di folder lain :
tar -xvf myfolder.tar -C /tmp/
tar -xvf picture.tar -C ~/Downloads/

Membuat file tar.gz 

tar -zcvf [archive_name.tar.gz] [nama_directory]
Contoh:
tar -zcvf myfolder.tar.gz ~/Documents/
tar -zcvf picture.tar.gz ~/Pictures/

Mengekstrak file tar.gz

tar -xvf [archive_name.tar]

Contoh :
tar -xvf myfolder.tar
tar -xvf picture.tar

Ekstrak di folder lain :
tar -xvf myfolder.tar -C /tmp/
tar -xvf picture.tar -C ~/Downloads/

Membuat file tar.bz2

tar -jcvf [archive_name.tar.bz2] [nama_directory]

Contoh :
tar -jcvf myfolder.tar.bz2 ~/Documents/
tar -jcvf picture.tar.bz2 ~/Pictures/


Mengekstrak file tar.bz2

tar -jxvf [archive_name.tar.bz2]

Contoh :
tar -jxvf myfolder.tar.bz2
tar -jxvf picture.tar.bz2

Ekstrak di folder lain :
tar -jxvf myfolder.tar.bz2 -C /tmp/
tar -jxvf picture.tar.bz2 -C ~/Downloads/